Modern ship control panel with radar screen, accelerator, trackball and keyboard

Precisiewerk

Op bagger- en kraanschepen is naast een perfecte navigatie ook andere, precieze informatie nodig om hun werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

Daarom hebben wij speciaal voor hen Navigis Survey/Bagger ontwikkeld. Gebaseerd op Navigis River en uitgebreid met extra functies voor het bepalen van de juiste ligging, het traceren van routes en het switchen tussen verschillende internationale types van coördinaten.

bagger

Talloze functionaliteiten voor bagger- en kraanschepen

 • Tracking: de bestaande trackfunctie in Navigis River is bij deze versie verder uitgebreid. Zo kan men meerdere tracks openen, bij elkaar voegen en bewerken. Indien een dieptemeter wordt aangesloten kan men via een zelf in te stellen kleurenlegende de diepgang op de track en in kleur tonen !
 • Positionering coördinatenstelsels: naast de bekende lengte en breedtegraad aanduidingen, kan de baggerversie andere coördinatenstelsels gebruiken: Lambert (België), Rijksdriehoek XY (Nederland), Gauss-Krüger (Duitsland). Deze stelsels kunnen apart of tezamen worden weergegeven.
 • Uitgebreide aantekeningen: deze functie is aanzienlijk uitgebreid tov van Navigis River. Hiervan zijn de “surveygridlijnen” een mooi voorbeeld. Met één druk op de knop kan men een surveygridlijnen patroon aanmaken, bewaren, bewerken en op aparte  aantekeningen levels registreren
 • Heading: Navigis Survey heeft verschillende instellingen om de juiste voorligging te bepalen: magnetisch kompas, gyro-kompas, GPS-Kompas of tweede GPS-antenne.
Cargo ship with coal bulk load on the river Rhine in Mainz, Germany

Extra kaartinfo op maat

 • Baggervakken en -geulen kunnen extra ingetekend worden bovenop de bestaande kaart. Via de DXF-import functie kunnen eigen aantekeningen in het systeem opgeladen worden.
 • Externe autocad bestanden, dxf-files, xyz-files, batymetrische gegevens: de in onze sector meest gebruikte bestandstypes kan men inlezen. Via een eenvoudige gebruikers wizard met slecht enkele muisklikken worden ze geconverteerd naar een ‘extra aantekeningen’-laag op de kaart. De kaartafdeling van Tresco staat steeds klaar voor de klant om extra gegevens in te lezen en te verwerken !
 • Heeft u een speciale wens? Het development team van Tresco overlegt graag met u de mogelijkheden om zo tot een “custom made” solution te komen.
eygduye2

Extra functies en opties

 • Tweede (D)GPS
 • Elektronische of Gyro-kompas
 • Diepte-interface
 • Conning display
 • AIS
 • ARPA
 • RadarLink

Referenties